Bali Bohemia
charakter článku: Články, reportáže, rozhovory
oblast: Bali
sekce: Dějiny, Osobnosti, Náboženství
vydáno: 14.7.2013

Indonésie: Poslední puputan na Bali


Žena v balijském oděvu důstojně nese každodenní obětiny. Její vznešený klid koresponduje se vznešeností zahrady, která je po ránu stále ještě osamělá a čeká na své první hosty. V nádrži tiše zurčí voda a klid přerušuje jenom ozvěna bagančat doléhající zpoza zdi – vojenská jednotka vyrazila do ulic Klungkungu na své každodenní cvičení. Před sto lety se v těchto místech rozprostíral palác nejmocnějšího balijského království, dnes zde osaměle trčí čtyři stavby, podle nichž lze vystopovat moc místních vládců. Větší část královského paláce s nádvořími, zahradami a altány padla za obět holandské invazi. Tady se odehrál poslední puputan – sebevražedný akt zoufalství, kterým se balijská aristokracie vydala na smrt přicházející z hlavní holandských pušek.

Vojsko kosí průjem

Píše se rok 1849. Holanďané se vyloďují v Padangbai a přes silný odpor po 12 dnech obsazují posvátnou Kusambu. Déva Agung na obranu Klungkungu svolává 33 000 mužů, ale ani tato početná síla se Holanďanům a jejich zbraním nemůže vyrovnat. V balijský prospěch však náhle zasahuje vyšší moc. Holandskou armádu postihuje natolik silná průjmová epidemie, že vojsko ztrácí jakoukoliv schopnost bojovat. Než se dokáží vojáci vzpamatovat, sestra Dévi Agunga napadne jejich ležení v Kusambě a způsobí jim těžké ztráty. Smrtelně zraněn je i vůdce celé expedice, generál Michiels. Namísto útoku na Klungkung následuje ústup. Zvratům v tažení však ještě není konec, tentokrát zahraje štěstěna ve prospěch Evropanů. Na palubě lodi navštěvuje nového holandského velitele vůdce Lomboku, nepřítel balijských rádžů, a předkládá mu tři cenné dary – posvátné meče krisy dokazující, že jejich majitelé jsou mrtví. Holanďané tak v jednu chvíli ztratí tři nepřátele – rádžu z Karangasemu, který po zprávách o postupujících jednotkách zabil sebe, své děti i manželky, rádžu z Bulelengu, který byl zabit poté, co padnul do léčky, i jeho průvodce, neohroženého bojovníka Djilantika, který se v bezvýchodné situaci otrávil. Obě strany oslabené ztrátami i nemocemi zasedají k mírovým jednáním. Balijští vládci zůstávají u moci, ale musí uznat holandskou suverenitu, alespoň teoreticky, neboť mírovou dohodu si obě strany vykládají jako vlastní vítězství. Rozhodující střet se tak odkládá o dalších 50 let. 

Soudní dvůr z Klungkungu
Soudní dvůr z Klungkungu

Balijci ve sporu

Konec 19. stol. zastihuje balijská království ve sporu a Holanďané toho dokážou využít. Z mapy mizí království Mengwi poražené vládci Tabananu a Badungu. Vládce Gianyaru se obrací k Holandanům s žádostí o pomoc, záhy ho následuje vládce Bangli. Zbývají poslední tři – Badung, Tabanan a Klungkung. První přichází na řadu Badung. Holanďané si za záminku berou vyplenění lodi plující pod jejich vlajkou, která v roce 1906 ztroskotá u Badungu. Balijci argumentují zvykovým právem, to je ale v rozporu s holandskými zákony. Evropané na podporu svých požadavků vysílají do Sanuru šest válečných lodí a 4000 mužů. Během pochodu na dnešní Denpasar procházejí menším královstvím Kesiman, kde nejvyšší kněz zabil svého napůl šíleného vládce, protože se odmítnul postavit na odpor. Jednotky míjejí hořící královský palác a pokračují v postupu. Dne 20. září 1906 koloniální armáda vstupuje do města. V devět hodin ráno balijský rádža opouští svůj palác, nesený na ramenou svých mužů a chráněný zlatým deštníkem. V pravé ruce drží kris vykládaný zlatem a diamanty. Doprovází ho celý dvůr, muži, ženy, děti ve slavnostním oblečení. Zástup prošel hlavní třídou dnešního Denpasaru ve směru na Kesiman, a když zahnul, ocitnul se na dohled Holanďanů. Jejich velitel zaskočený pohledem na nezvyklý průvod dává povel zastavit. Balijský tlumočník se snaží své krajany přesvědčit, aby se vrátili. Marně. Průvod se vrhá na vojáky, ti odpovídají palbou, ale útoky Balijců nepřestávají. Sotva jeden z mužů klesne k zemi, jiný se chopí jeho krisu. Ženy projevují ještě větší odhodlání. Oblékly si mužské šaty, do rukou vzaly krisy a kopí, která přelomily napůl, aby se jim snadněji používala v boji nablízko.  Když šokovaní vojáci zastaví palbu, ženy po nich vrhají zlaté mince a křičí, že to je jejich žold za to, když je zabijí. Když vyzývaný výstřel nepřichází, obrátí kris proti sobě samy. Poté, co již téměř všichni zahynuli, objeví se nový průvod vedený teprve dvanáctiletým bratrem panovníka, který stěží unesl kopí. Také jeho se tlumočníci marně snaží zastavit. Na cestě k hořícímu paláci ležely v kalužích krve stovky těl s krisy zdobenými zlatem, diamanty a rubíny. Oficiální zprávy hovoří o 450 mrtvých, neoficiální stanovují počet obětí rituální sebevraždy puputanu v Badungu na 4500, přežije pouze několik zraněných žen. 

Poslední rádža

A puputanům není ještě konec. Rádža z Tabananu vládnoucí v osmnácté generaci padne do zajetí. Král si v zajetí podřízne hrdlo, korunní princ se předávkuje opiem. Zbývá poslední z balijských vládců, ale rádža z Klungkungu se z opatrnosti či zbabělosti nenechává vyprovokovat k nepředloženosti a přijímá všechny holandské požadavky, které se téměř blíží ultimátu. Puputanu se však přesto již nelze vyhnout. Déva Agung nechává rozeznít gongy a sám se staví do čela zástupu několika set lidí, kteří kráčí naproti Holanďanům. Panovník celý v bílém nese v jedné ruce starý kris a ve druhé ceremoniální kopí se zlatým hrotem. Poté s monumentálním gestem zatne kris do země. Pokud je pravdivé proroctví jeho kněze, měla by se právě teď otevřít velká rokle a pohltit všechny nepřátele. Namísto toho zasahuje Dévi Agunga výstřel do kolene, druhá rána je již smrtelná. Umírajícího vládce obklopuje jeho šest manželek, které si krisem protínají srdce, jejich příkladu následují i i ostatní muži, ženy a děti. A tak jsou 18. dubna 1908 po 600 letech potomci legendárního Majapahitu zcela zdecimováni. 

Puputan v Klungkungu
Puputan v Klungkungu

Smrt jako čestný konec

Puputan se stal pro balijské vládce jediným čestným východiskem, kterému dávali přednost před vidinou života v exilu, daleko od rodné země, bez nezbytných pohřebních rituálů ve chvíli, kdy se nachýlí jejich čas. Na nabídku k jednání rádža z Badungu odpověděl, že je lepší zemřít se zemí jako polštářem, než žít v hanbě a opovržení. Pro Holanďany znamenal puputan něco jako amok, tropické šílenství. Na svoji obranu uváděli, že výprava nemohla skončit jinak než masakrem, neboť nikdo, přestože tradice puputanu byla známa, nepočítal s tím, že se Balijci nevzdají. Evropská veřejnost reagovala na vraždění na Bali s rozhořčením, holandský ministr slíbil vyšetření celé tragédie, k tomu však nikdy nedošlo. O 22 let později na místě puputanu v Denpasaru vyroste první hotel na Bali. 

 

Facebook:
Související fotografie
Související videa
Související články


Asean.cz - informace o zemích jihovýchodní Asie:
Barma/Myanmar, Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Singapur, Thajsko, Vietnam, Východní Timor
Indonésie.Asean.cz: Indonésie: Poslední puputan na Bali ,
Indonésie © 2009 - 2019 Marten & Louis s.r.o.