Bali Bohemia
charakter článku: Články, reportáže, rozhovory
oblast: Bali
sekce: Dějiny, Umění
vydáno: 17.7.2013, autor: Pavel Zvolánek

Indonésie: Královský palác v Klungkungu


Větší část královského paláce v Klungkungku padla za obět holandské invazi. Moc místních vládců tak lze rekonstruovat pouze ze čtyř osaměle se tyčích staveb.

Vládcové Klungkungu původně sídlili v nedalekém Gelgelu, kde se přední domácí rodiny usadily po dobytí Bali Majapahitem. Odtud jejich moc sahala až na Jávu, Lombok a Sumbawu. V druhé polovině 17. stol. však v Gelgelu vypuknul chaos. Tamní král nechal v obavě z přílišných ambicí generála Marutiho, který pro něj dobyl Lombok, zabít tři členy jeho rodiny. Rozzuřený Maruti poté sám napadnul Gelgel a prohlásil se vládcem, několik dalších balijských království však odmítlo generálovu legitimitu a pomohlo svrženému panovníkovi zpět na trůn. Jeho syn Gusti Sideman poté z pověrčivosti v roce 1710 přesunul vládu do Klungkungu, odkud vládnul jako Déva Agug, nejvyšší král Bali. Po následujících téměř 200 let uznávala autoritu Klungkungu i ostatní menší balijská království. 

Královský palác
Královský palác

Kertha Gosa

Čtvercový areál o stranách 150 m dlouhých vyplňovaly nádvoří, zahrady i dřevěné altány obklopené vodními příkopy. Na výstavbě celého komplexu se podíleli přední řemeslníci a umělci, mísilo se zde umění s okázalostí. Palác byl původně menší než dnes, rozšířen byl teprve za holandské vlády. Nejzajímavější dochovanou stavbou je Kertha Gosa, Síň spravedlnosti. Panovník měl odtud jasný výhled na celý areál a také město i okolí. Stačilo zašeptat a půvabná dívka z ulice se ocitla mezi jeho četnými manželkami. Tady král mohl poslouchat své vysoké kněze předčítající z posvátných knih na palmových listech a setkávat se se soudci. Nejednalo se však o tribunál v západním slova smyslu. V Síni spravedlnosti se projednávaly spory, které přesahovaly místní úroveň. Běžné případy ve vesnici řešili kněží společně s radou starších. Obviněný v Kertha Gosa scházel, aby nemohl svou přítomností rituálně znečistit královský palác. 

Malířské stínové divadlo

Po dobytí Holanďany se Kertha Gosa v roce 1909 stala oficiálním soudním dvorem Klungkungu, v tribunálu zasedal i holandský zástupce, který nebyl zvyklý sedět na zemi, a tak přibyla křesla, místo vyhrazené králi zdobí lví hlava. Obvinění se již museli dostavovat, klečeli před soudci, a když pozvedli hlavu, spatřili nad sebou bohatou výzdobu připomínající stínové divadlo. Tento malířský styl se zrodil ve vesnici Kamasan ležící asi tři kilometry jižně od Klungkungu. 

Hlavní část panelů zabírá příběh Bhímy Swargy, který je společně s bratry vyslán svojí matkou, aby z pekla vysvobodil duše svého otce a jeho druhé ženy. Po jejich vysvobození má pro ně získat od bohů nektar nesmrtelnosti. Příběh se okrajově objevuje v Mahábháratě, ale verze zobrazená v Klungkungu je čistě balijská. Celkem 267 panelů zabírá devět řad, hlavní příběh Bhímy prochází pěti z nich. Bhíma výrazně vybočuje z řad postav vyskytujících se na jednotlivých panelech. Okolo pasu má černobílou látku, na tváři mu raší knír, jeho kůže je tmavší než kůže jeho bratrů, pouze u něj zdobí pravý palec dlouhý nehet. Příběh začíná ve druhé řadě v severovýchodním rohu a dále pokračuje ve směru hodinových ručiček. K nejzajímavějším částem patří výjevy trestů pro hříšníky. Na jednom z panelů dvě ženy a muž kráčejí po kládě zavěšené nad plameny, zdola přihlížejí děti. Jde o ženy, které podstoupily interupce, a muž, který je doprovází, tento zákrok vykonal. Přihlížející děti se nikdy nenarodily. Démon stojící opodál skočí na kládu a všichni se zřítí do plamenů. Jinde démon tluče holí ženu, která praktikovala černou magii, hned vedle jiný z démonů táhne muže za vlasy a hrozí mu, že mu setne hlavu mečem. Stálý strach z popravy je trestem pro lháře. Muži, kteří mučili svá zvířata, jsou v pekle zapřaženi do povozu a musí ho táhnout. Výjevy se týkají i hříchu, kdy si bratr a sestra za své partnery vyberou jinou sourozeneckou dvojici. Takový sňatek je označován za křížové manželství a staví se na stejnou úroveň jako incest. Oběma hříšníkům pak v pekle řežou mečem jazyk.  

Tresty pro hříšníky
Tresty pro hříšníky

Facebook:
Související fotografie
Související videa
Související články


Asean.cz - informace o zemích jihovýchodní Asie:
Barma/Myanmar, Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Singapur, Thajsko, Vietnam, Východní Timor
Indonésie.Asean.cz: Indonésie: Královský palác v Klungkungu ,
Indonésie © 2009 - 2019 Marten & Louis s.r.o.