Bali Bohemia
charakter článku: Články, reportáže, rozhovory
oblast: Bali
sekce: Obyvatelstvo, Zvyky, Náboženství
vydáno: 1.8.2013, autor: Pavel Zvolánek

Indonésie: Bali Aga z Tengananu


Pokud asi kilometr před letoviskem Candidasa odbočíte do vnitrozemí, dorazíte po chvíli k místu, které se na první pohled liší od podoby převážné většiny balijských vesnic. Po léta se sem mohlo pouze na zvláštní povolení a ani dnes není Tenganan vesnicí, jakou na Bali potkáte na každém kroku.

Bali Aga - nesjtarší balijci

Místní obyvatelé, nazývaní Bali Aga, původní Balijci, svůj původ a své instituce odvozují od posvátné knihy Usana Bali. Podle této balijské kroniky je vybral stvořitel Batara Indra, aby svými obětinami uctívali jeho královské potomky, spravovali okolní území a udržovali jeho rituální čistotu. Historicky věrnější podání hovoří o tom, že Bali Aga žili na ostrově ještě před jeho ovládnutím mocnou říší Majapahit. Vládcové Majapahitu je nebyli schopni pokořit, a tak namísto marných snah o kontrolu celého ostrova se zaměřili na výnosnější nížiny. Bali Aga se uchýlili do hor a odlehlých východních oblastí. 

Pro vysvětlení původu samotného Tengananu se však musíme opět vrátit k mýtům a pověstem. Podle legendy přišli do těchto míst lidé, když hledali oblíbeného koně krále z Bedahulu. Oře sice nalezli mrtvého, ale panovník jim přislíbil území tak velké, kam až bude cítit rozkládající se koňské tělo. Díky mazanému triku se jim podařilo vyznačit rozsáhlou oblast. Jejich představitel si vzal s sebou do kapsy kus koňského masa, a tak králův vyslanec neustále cítil koňský zápach.

Zvykové právo z Tengananu

Tenganan se skrývá za zdí ohraničující území zhruba 500 × 250 m. Vesnice sice vyvíjí komerční aktivity, přesto si podržela řadu svých tradic vycházejících ze zvykových práv zapsaných na palmových listech. Podle nich mají Bali Aga zakázáno pracovat na rýžovištích, a tak místo nich zde za poloviční podíl na sklizni dělají lidé z okolních vesnic. Původní vzhled vesnice nesmí být změněn, vše musí zůstat tak, jak to bohové stvořili. Každý, kdo nerespektuje pořádek, je z obřadů a ze sdílení společného vlastnictví vyloučen, v nejhorším případě pak musí z vesnice úplně odejít.

Každý den začíná 21 údery na buben, které vyměří dobu až do příštího rána. Měsíc trvá přesně třicet dní, každé tři roky se přidává patnáct dní. Rituálů se může účastnit pouze tělesně a mentálně zdravý obyvatel vesnice, nikoliv někdo cizí, kdo odtud nepochází. K nejdůležitějším svátkům patří vítání bohů a předků, při němž se obnovuje síla vesnice. Když některý obyvatel vesnice zemře, jeho tělo se nespálí, ale po západu slunce ho na hřbitově svléknou a pohřbí hlavou k moři a obličejem dolů.  

Ve vesnické radě krema desa zasedají pouze ženy a muži bez fyzických nebo mentálních nedostatků, kteří se narodili v Tengananu a po uzavření sňatku prošli všemi rituály. Na rozdíl od ostatních Balijců neznají v Tengananu kastovní systém a nepoužívají vyšší balijštinu, zvláštní jazyk určený pro oslovení příslušníka vyší kasty. Sňatek je možné uzavřít pouze uvnitř společenství, noví manželé získávají místo v nejnižší části balé agungu, posvátného altánu vesnické rady, kde se scházejí bohové, předkové a vesničané. Děti se v šesti letech stávají členy společenství mladých, kde rozvíjejí své schopnosti a dovednosti potřebné pro život.  

Vesnice Bali Aga
Vesnice Bali Aga

Facebook:
Související fotografie
Související videa
Související články


Asean.cz - informace o zemích jihovýchodní Asie:
Barma/Myanmar, Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Singapur, Thajsko, Vietnam, Východní Timor
Indonésie.Asean.cz: Indonésie: Bali Aga z Tengananu ,
Indonésie © 2009 - 2019 Marten & Louis s.r.o.